شهيد محمد صادق اماني همداني در سال 1309 در تهران متولد شد. وي كه از كسبه بازار تهران بود بنابر بر نقل حاج مهدي عراقي: «خودش يك مجتهد بود و قريب 6 هزار حديث از حفظ بود و مربي اخلاق بود، درس اخلاق داشت، بچه هاي زيادي از شاگردانش بودند كه روزهاي جمعه بخصوص به آنها درس اخلاق مي داد» شهيد صادق اماني در گروه شيعيان فعاليت داشت و پس از آن با نظر حضرت امام(ره) به همراه جمعي از ياران اقدام به تأسيس مؤتلفه اسلامي كرد و پس از مدتي رهبري شاخه نظامي مؤتلفه را عهده دار شد و طراح عمليات بدر در اجراي حكم الهي درباره حسنعلي منصور بود. وي پس از واقعه كشته شدن منصور، تحت تعقيب قرار گرفت و پس از ده روز يعني روز يازدهم بهمن ماه 1343 در منزل ابوالقاسم رضوي فرد دستگير و به دنبال حكم دادگاه نظامي شاه به همراه همسنگران خود بخارائي، نيك نژاد، صفار هرندي در 26/3/1344به درجه رفيع شهادت نائل گرديد وي نقش اساسي در رهبري مؤتلفه بر عهده داشت و در تربيت شاگرداني كوشيد كه از جمله ايشان شهيدان اندرزگو، بخارايي، نيك نژاد و صفار هرندي را مي توان نام برد. لحظات قبل از شهادت وي و يارانش، لحظات بي قراري براي وصال ذكر نموده اند.
ر.ك: نا گفته ها (خاطرات شهيد حاج مهدي عراقي) و پرونده ساواك
 

 

New Page 1