رهبر فرزانه انقلاب آيت‌الله العظمي امام خامنه‌اي
«اين شهداي چهارگانه (اماني، هرندي، نيك‌نژاد، بخارائي) كه جناب آقاي عسگراولادي از اين بزرگواران ياد كردند، شايد اين تعبير دربارة آنها درست باشد كه بگوئيم نورالله في ظلمات الارض.
به هرحال اينها ستارگان و برجستگاني بودند كه در راه خدا رفتند. راهي را انتخاب كردند و نتيجه اين شد كه مشاهده مي‌كنيد يعني حاكميت اسلام در دوران سيطره كفر و استكبار بر عالم چيزي كه به افسانه شبيه است.
اين شهداي چهارگانه حقيقتاً در دوران ظلمات نور خدا بودند كه درخشيدند،‌ فضا و دلها را روشن كردند، راه را به خيلي‌ها نشان دادند.»
شهيد بهشتي
 «اينها با تمام وجودشان در خط امام حركت كردند.»
.‌.‌. شهيد عزيز اين روزمان در سال گذشته كه امروز سالگرد شهادت اوست و بايد يادش كنم و يادش را گرامي دارم مرحوم شهيد حاج مهدي عراقي و از يارانش مرحوم شهيد حاج صادق اماني اين عنصر فضيلت و تقوي كه برخاسته از همين محله‌ها بودند، البته مرحوم حاج صادق دقيقاً از همين محله بود. اينها بازوان تواناي انقلاب در خط اصيل اسلام بودند. مرحوم حاج صادق در اوايل ماه رمضان آنجا آمد و گفت آمدم يك حديث بپرسم. من ديدم ديروقت و بدون اطلاع آمده من منزلم در مختاري بين شاپور و اميريه بود معمولاً اينها اگر قراري داشتند خبر مي‌دادند، مي‌آمدند، ديدم آن روز بي‌وقت آمده و بعد هم مي‌گويد مي‌خواهم يك حديث بپرسم البته اهل حديث بود، مرحوم حاج صادق جواني بود مشتاق كلمات خدا و پيغمبر خدا و ائمه هدي (سلام الله عليهم اجمعين) و جداً هم اهل حديث بود. عربي خوب مي‌دانست احاديث را خوب مي‌فهميد و مي‌آمد روي محتواي احاديث بحث مي‌كرد ولي با تمام اين احوال من حس كردم كه او امروز نيامده حديث بپرسد مثل اينكه حديث پرسيدن را پوشش يك سؤال انقلابي ديگرش مي‌خواست قرار بدهد. سؤال اين بود كه به نظر شما اگر ما چندتا از اين مهره‌هاي اصلي طاغوت را سربنيست بكنيم در اين مقطع انقلاب كار درستي است يا نه؟ از نظر اصولي در اسلام حكمش چيست و از نظر اين شرايط زمان حكمش چيست؟
.‌.‌. من حس كردم كه ايشان آمده مي‌خواهد اين را بپرسد، مي‌خواهد ببيند كه آيا از نظر فقهي و از نظر اجازه حاكم شرعي مي‌توانند اين كار را بكنند يا نه؟
چنان در سيماي اين مرد لاغر اندام و ظريف اما مصمم و قوي الاراده و پرعظمت و درست پيرو خط انبياء و اولياء نور ايمان و قدرت اراده آهنين يك انسان مؤمن متجلي بود كه انسان از معاشرت با او لذت مي‌برد، واقعاً از كساني بود كه ديدار او انسان را به ياد خدا مي‌انداخت.
مي‌دانيد كه يكي از سفارشهاي اسلام به برادران و خواهران اين است كه ياران و دوستاني انتخاب كنيد كه وقتي آنها را ملاقات مي‌كنيد ديدار آنها شما را به ياد خدا بيندازد و مرحوم حاج صادق يكي از نمونه‌هاي بارز اين ياران و دوستان بود.
حاج صادق اماني و حاج مهدي عراقي و آقاي عسگراولادي و چندتن ديگر و اين سه نفر از شوراي مركزي هيئت‌هاي مؤتلفه و ديگران در شاخه نظامي اين تشكيلات بودند و اسلحه‌اي داشتند و خودشان را آماده مي‌كردند و بچه‌هاي جوان عزيز را تربيت مي‌كردند هم با روح ايمان و هم با سلحشوري و هم با سلاح آنها را آشنا مي‌كردند و آن طرفهاي مسگرآباد هم ميدان تيرشان بود و مي‌رفتند آنجا تيراندازي ياد مي‌گرفتند. اينها در تمام مراحل مبارزات بخصوص البته توضيح مي‌دهم كه اينها از كي توي خط بودند.
در تمام مراحل مبارزاتي بخصوص در مرحلة سال 41 به بعد كه اينها توانستند فعال باشند و پس از كشف شبكه‌شان، شبكه اصلي را متلاشي كردند اما بقاياي آن همچنان متشكل شد و به حركتش تا سالها ادامه داد.
اينها درست با تمام وجودشان در خط اصيل اسلام و قرآن و فقاهت همان كه امروز به آن مي‌گوئيد در خط امام حركت كردند.
اين روح را بخصوص اي نوجوانان، اي دختران و پسران جوان و نوجواني كه در اين مسجد، در اين خانه خدا گرد آمديد حفظ كنيد اين روح الهي و اين نورانيت انقلاب را نگهبان و نگهدار باشيد.
حجت‌الاسلام و المسلمين هاشمی رفسنجانی
«رژيم پس از اين حادثه بود كه مؤتلفه را شناخت و تا آن زمان فكر مي كرد يك جريان آرامي هستند، اما بعد از اين حادثه، علاوه بر آن 4 شهيد، رژيم زندان قزل قلعه را از اعضاي مؤتلفه پركرد، كه من هم در اين ميان دستگير شده بودم و دو طرف سلول من دو نفري بودند كه الان نيستند، يكي شهيد لاجوردي بود كه خداوند او را دعوت كرد زودتر از ما به ملاقات خدا رفت آن طرف سلولم هم مرحوم حاج عباس نوشاد بود كه خيلي نماز مي خواند وهم ديوار سلول را از خطهايي كه براي نمازها كشيده بود، پر كرده بود. بعد هم آقاي باادمچيان را آوردند.
بهر حال فشار فوق العاده اي به مؤتلفه آوردند، اما مؤتلفه جدي تر شد و جور ديگري مبارزه را ادامه داد، واقعاً در تاريخ انقلاب نقش نيروهاي مذهبي وبخصوص مؤتلفه يك نقش اساسي بود. نقش اول كه مربوط به امام(ره) بود و ما همه اطراف امام (ره) بوديم و بعد شاگردان و علاقمندان امام (ره) شهيدان مؤتلفه اسلامي پيشتازان جهاد و مبارزه خالصانه در راه عدالت و حاكميت دين بودند.
نمي توانيد جريان ديگري را پيدا كنيد(مثل مؤتلفه) كه اينطور پيرو امام باشند و در روزهاي غربت اسلام به داد اسلام برسند، استنصار امام را پاسخ دهند و هنوز هم پايمردي كنند.»
حجت الاسلام و المسلمين سيد محمدخاتمي
«شهيدان گلگون كفن مؤتلفه اسلامي از پيشتازان حركت تاريخي ملت ما به سوي آزادي و عدالت براساس اسلام عزيز بودند.
شهداي مؤتلفه اسلامي پيشتازاني بودند كه در هنگام اختناق و عزلت اسلام، قيام كردند و راه را براي تحقق انقلاب مردم گشودند.
اين چهار شهيد ما ديوار را مي شكنند، پيتازي مي كنند. 4 آذرخش آسمان تيره ما شهيد اماني، شهيد بخارائي، شهيد صفارهرندي و شهيد نيك نژاد در شب تاريكي قيام كردند وقتي بود كه جنبش عظيمي در 15 خرداد به راه افتاد در زماني كه تنهايي امام (ره) احساس مي شد.
اين نقشي كه اين شهيدان داشته در بيداري ملت بود كه اندك اندك سيلي شد و سد رژيم را كند.
مهمترين شاخصه آنها اين بود كه پيرو امام هستند و اگر حركات شب شكن اين شهدا نبود قطعاً ملت اينگونه بيدا نمي گشت مؤتلفه مفتخر است كه منتسب به اين شهيدان است بايد نقش اين شهدا كه شب تاريك را شكافتند فراموش نكنيم.»
حجت الاسلام و المسلمين هاشمي شاهرودي
«ما بايد اين شهداي بزرگ را پاس داريم و پاسداشت آنها به اين است كه خصلتهاي معنوي و ارزشهايي كه براي آن فدا شده اند در جامعه رايج شود.
در غربت اسلام آقايان به حمايت از مرجعيت پرداختند و شهدايي كه در دوران ظلمت و بي كسي اسلام عليه ظلم و ستم و طاغوت فرياد كردند و در راه اعتلاي تعاليم اسلام جانشان را فدا كردند.
اسلام و فرهنگ اسلامي اساس است و همه ما همه چيز در راه آن و براي آن فدا شود. جمعيت مؤتلفه جريان صاف مذهبي است كه در دورن جامعه جريان دارد. شما هم بايد بر همين اساس آن را شكل دهيد تقويت ايمان و باور ديني مردم به امام مرجعيت و پشتيباني از ولايت و تشيع.
مؤتلفه اسلامي در آن سالها بازوي قوي اجرايي مرجعيت و رهبريت ديني بوده و امروز بايد بيش از همه آن سالها بازوي اجرايي براي رهبريت نظام اسلامي باشد.»
حجت‌الاسلام و المسلمين كروبي
«شهداي جمعيت مؤتلفه با تبعيت از مراجع تقليد و روحانيت حركت انقلاب و نهضت اسلامي را تقويت كردند.»
« جوانان ما بايد بدانند آمريكا در ايران چه مي كرد، مصونيت مستشاران آمريكايي در ايران و كاپيتولاسيون چه پايمدهاي زيانباري براي كشور داشت و امام (ره) بامبارزه خود چه عزت عظيمي را نصيب ملت ايران كرد.
طوري نشود كه بعضي از ما در نشريات، مبارزه شهيدان انقلاب را به ترور وتروريسم تعبير كنند ظالمانه است اين جور نوشتن و سخن گفتنها.
شهيدان مؤتلفه مبارزان دوره غربت انقلاب بودند شهيدان مؤتلفه با حركت مقدس و مبارك خود در اعدام انقلابي (حسنعلي منصور) چه خدمت بزرگي به ملت ايران كردند و با اين اقدام، نقش مهم خود را در تاريخ آزادي ملت ايفا نمودند. آنها باعث عزت اسلام و مسلمانان شدند. اعضاي جمعيت مؤتلفه اسلامي به عنوان ياران قديمي امام (ره) و دوستان دوران غربت انقلاب و پيشگامان نهضت اسلامي هستند كه ملت ما هرگز حق شناسي خود را به مبارزان راه انقلاب فراموش نخواهند كرد.
شهدا و فداكاران انقلاب اسلامي همه عزيزند ولي شهدا و فداكاراني كه در آغاز انقلاب در محيط خفقان ايثارگر كردند السابقون السابقون هستند و درجات بالاتري دارند.
در سال 45 كه به نجف رفته بودم، در محضر آيت ا... شهيد حاج آقا مصطفي خميني ذكر اين شهدا و ياران آنها در زندان هاي شاه شد شهيد حاج آقا مصطفي گفت: با امام در بورساي تركيه كه بوديم امام همه روزه چندين بار به اين عزيزان دعا مي كرد.»
حجت‌الاسلام و المسلمين ناطق‌نوري
«اولين گروههايي كه به امام(ره) لبيك گفتند همين گروه مؤتلفه بود و اولين تابلو و پرچم را اين جمعيت در قم برداشت و به پاي سخنراني امام(ره) رفت. حركت شهداي 26 خرداد حكايت از يك شعور بالاي سياسي و حضور سياسي مؤتلفه و روشن‌فكري و روشن‌بيني دارد.»
يادگار امام حجت‌الاسلام و المسلمين سيد احمد خميني
«پاسداران ستاره آزادي، در شب طولاني و تاريك اختناق ستمشاهي پس از 15 خرداد 42 .‌.‌. در ارتباط و همفكري با شخصيت‌هايي نظير شهيد مرتضي مطهري و شهيد دكتر بهشتي براساس رهنمودهاي امام خميني و با هدايت و حمايت آن حضرت، «هيئت‌هاي مؤتلفه اسلامي» را تشكيل دادند.
اين جمعيت در توزيع و تكثير اعلاميه‌ها و كتابهاي امام و برگزاري مراسم و شركت فعال در راهپيمايي‌ها و تظاهرات حمايت از قيام 15 خرداد و در ادامه نهضت پس از تبعيد امام، نقش بسزائي داشتند.
اعدام انقلابي حسنعلي منصور (اول بهمن 43) بوسيلة شاخه نظامي اين جمعيت طراحي و اجراء شد.‌.‌. شايسته است كه در همينجا ياد كنيم از رادمرداني كه با صلابت و فداكاري در آن سالهاي غربت و تنهائي پروانه‌وار گرد وجود امام در نجف، مشعل انقلابش در ايران چرخيدند و سوختند، تهمت‌ها را به جان خريدند در منبرها و خطابه‌ها او را ياد و راه وي را فريا كردند.
در شب طولاني و تاريك اختناق ستمشاهي، ستارة آزادي را پاس داشتند.‌.‌. تيرهاي بلا را و حبس و شكنجه و تعبيد و دربدري را به جان خريدند و شهادت را در زماني كه به شدت رنگ باخته بود، با خون مطهر خويش پاس داشتند.‌.‌.»
بازوي پرتوان امام، شهيد عراقي
«خودش ] شهيد حاج صادق اماني [ مجتهد بود و قريب 6 هزار حديث از ] حفظ [ بود و خودش مربي اخلاق بود، درس اخلاق داشت. بچه‌هاي زيادي از شاگردانش بودند كه روزهاي جمعه بخصوص ] به آنها [ درس اخلاق مي‌داد. بعد، به قول آقاي بهشتي مي‌گفتش كه هر وقت من چشمم به شما مي‌افتد، آن قيافه مرحوم حاج صادق در نظرم مجسم مي‌شود و آن محسناتي كه در او وجود داشت كه ] به [ خود من مي‌گفتش كه وقتي من با او برخورد مي‌كردم و صحبت مي‌كردم، اصلاً فكر نمي‌كردم كه يك همچنين قيافه‌اي كه مي‌بيند يك چنين روح فداكاري و شجاعت و شهامت هم مثلاً در او وجود داشته باشد. »
يادگار امام حجت‌الاسلام و المسلمين سيد احمد خميني
«پاسداران ستاره آزادي، در شب طولاني و تاريك اختناق ستمشاهي پس از 15 خرداد 42 .‌.‌. در ارتباط و همفكري با شخصيت‌هايي نظير شهيد مرتضي مطهري و شهيد دكتر بهشتي براساس رهنمودهاي امام خميني و با هدايت و حمايت آن حضرت، «هيئت‌هاي مؤتلفه اسلامي» را تشكيل دادند.
اين جمعيت در توزيع و تكثير اعلاميه‌ها و كتابهاي امام و برگزاري مراسم و شركت فعال در راهپيمايي‌ها و تظاهرات حمايت از قيام 15 خرداد و در ادامه نهضت پس از تبعيد امام، نقش بسزائي داشتند.
اعدام انقلابي حسنعلي منصور (اول بهمن 43) بوسيلة شاخه نظامي اين جمعيت طراحي و اجراء شد.‌.‌. شايسته است كه در همينجا ياد كنيم از رادمرداني كه با صلابت و فداكاري در آن سالهاي غربت و تنهائي پروانه‌وار گرد وجود امام در نجف، مشعل انقلابش در ايران چرخيدند و سوختند، تهمت‌ها را به جان خريدند در منبرها و خطابه‌ها او را ياد و راه وي را فريا كردند.
در شب طولاني و تاريك اختناق ستمشاهي، ستارة آزادي را پاس داشتند.‌.‌. تيرهاي بلا را و حبس و شكنجه و تعبيد و دربدري را به جان خريدند و شهادت را در زماني كه به شدت رنگ باخته بود، با خون مطهر خويش پاس داشتند.‌.‌.»
يادگار امام حجت‌الاسلام و المسلمين سيد احمد خميني
«پاسداران ستاره آزادي، در شب طولاني و تاريك اختناق ستمشاهي پس از 15 خرداد 42 .‌.‌. در ارتباط و همفكري با شخصيت‌هايي نظير شهيد مرتضي مطهري و شهيد دكتر بهشتي براساس رهنمودهاي امام خميني و با هدايت و حمايت آن حضرت، «هيئت‌هاي مؤتلفه اسلامي» را تشكيل دادند.
اين جمعيت در توزيع و تكثير اعلاميه‌ها و كتابهاي امام و برگزاري مراسم و شركت فعال در راهپيمايي‌ها و تظاهرات حمايت از قيام 15 خرداد و در ادامه نهضت پس از تبعيد امام، نقش بسزائي داشتند.
اعدام انقلابي حسنعلي منصور (اول بهمن 43) بوسيلة شاخه نظامي اين جمعيت طراحي و اجراء شد.‌.‌. شايسته است كه در همينجا ياد كنيم از رادمرداني كه با صلابت و فداكاري در آن سالهاي غربت و تنهائي پروانه‌وار گرد وجود امام در نجف، مشعل انقلابش در ايران چرخيدند و سوختند، تهمت‌ها را به جان خريدند در منبرها و خطابه‌ها او را ياد و راه وي را فريا كردند.
در شب طولاني و تاريك اختناق ستمشاهي، ستارة آزادي را پاس داشتند.‌.‌. تيرهاي بلا را و حبس و شكنجه و تعبيد و دربدري را به جان خريدند و شهادت را در زماني كه به شدت رنگ باخته بود، با خون مطهر خويش پاس داشتند.‌.‌.»
New Page 1